Schiphol Taxi Heerhugowaard

Disclaimer

Inhoud

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf goedkeuring van Schiphol Taxi Heerhugowaard vereist. Hoewel we bij het maken en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie gedateerd of anderszins niet langer correct zijn. Schiphol Taxi Heerhugowaard kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.

Aansprakelijkheid Verwijzing

Schiphol Taxi Heerhugowaard kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Verwijzing

Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Schiphol Taxi Heerhugowaard worden beheerd en waarover Schiphol Taxi Heerhugowaard geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Schiphol Taxi Heerhugowaard dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.